baaab

 
Detalji
Potpis:
...napad chiwawe je bio kratak i smrtonosan...
Korisnik je dodao sljedeće stranice:
Nema