supermann

 
Detalji
Potpis:
Bolje živjeti sto godina kao bogataš nego jedan dan kao siromah.
Korisnik je dodao sljedeće stranice: