Sve teme korisnika:
02-07-2012 : Problemi s tremolom....
16-08-2012 : Setupiranje tremola
29-10-2012 : Randall ili Engl hi-gain pojačala
30-12-2012 : Kako funkcionira standby na lampašima
10-01-2013 : Mijenjanje debljine žica na floydu
20-01-2013 : Mijenjanje aktivnih pickupa na Ibanezu
17-03-2013 : Jackson Kelly ili Dean ML Modifier