»Škola - Bas - Početnici - Dijelovi bas gitare
»Upoznajte se sa dijelovima bas gitare.
  https://www.gitare.info/page.php?id=9615

Autor: , Dodano: 30-11-2008 19:57.
Možete ju zvati bas gitara, električni bas, električna bas gitara ili samo bas. Ove nazive čujete svaki put kada razgovarate o glazbi i o glazbenim insturmentima - i možda ste čuli individualce koji vjeruju da je samo jedan od ovih naziva točan, ali to u stvarnosti nije točno jer svi ovi nazivi se vežu za isti instrument.

Slika 1 prikazuje dijelove bas gitare(ili kako ju već zovete).

Bas možete podijeliti u tri dijela:


    1. vrat
    2. tijelo
    3. unutrašnjostRazličiti dijelovi vrata i tijela su lako uočljivi dok dijelove unutrašnjosti nije lako uočiti. Moramo skinuti poklopac i zaviriti u unutrašnjost bas gitare kako bi znali čemu što služi.

VRAT

Vrat bas gitare sastoji se od ovih dijelova:

-Glava (headstock) : glava se nalazi na samom vrhu vrata. Na glavu su pričvršćene mašinice za štimanje žica.

-Mašinice(tuning machines)(čivije, mašinice za štimanje): drže krajeve žica(drugi krajevi su pričvršćeni za most). Okretanjem svake od tih mašinica, natežete ili otpuštate napetost žica, a time ujedno i povisujete ili snizujete ton svake žice.

-Sedlo (Nut): komad drveta, plastike, grafita ili kost.

-Hvataljka (fingerboard): ravna strana vrata, ispod žica, podijeljena na polja

-Polja (frets): određuju zvuk note koja je odsvirana. Polja su posložena u polustepene(najmanja jedinica glazbene udaljenosti između dva tona). Kad pritisnete žicu na polje, ton se mijenja.

-Žice (strings): tehnički govoreći žice nisu dio basa jer ih mijenjate periodično, ali vaš bas bi bio neupotrebljiv bez žica. Žice su jednim krajem namotane na čivije a drugim krajem "usidrene" na konjić gitare. Vibracija žica proizvodi ton vašeg basa.

-Pozadina vrata: ovdje se misli na dio vrata na kojem se vaš palac "odmara". Hvataljka je pričvršćena na gornji dio vrata. Vrat i hvataljka su obično izrađeni od dva različita komada drveta, ali ne uvijek.

TIJELO

Dijelovi tijela bas gitare:

-Magneti(Pickups): sastoje se od magneta u plastičnom kućištu koje se nalazi ispod vaših žica i okomit su na smjer pružanja žica. Možete imati dva magneta za svaku žicu ili jedan dugački za sve žice. Magneti stvaraju magnetsko polje, a vibracija žica "ometa"(modulira) to polje. Ovo ometanje se pretvara u električni signal, koji se pretvara u zvuk u pojačalu i zvučniku.

-Kontrole(knobs): kontrole su gumbovi pomoću kojih kontroliramo glasnoću i ton magneta.

-Konjić (bridge-most): žice su pričvršćene na tijelu za konjić.

-Strap pin i end pin: služe za pričvršćivanje remena na bas gitaru.

-Konektor(jack): konektor služi za povezivanje bas gitare s pojačalom uz pomoć odgovarajućeg kabla.

UNUTRAŠNJOST

Dijelovi koji se nalaze u unutrašnjosti bas gitare:

-Metalna šipka(Truss rod): metalna šipka koja je "skrivena" u unutrašnjosti vrata gitare. Metalna šipka kontrolira zakrivljenost vrata i sprječava njegovo neželjeno iskrivljavanje. Truss rod najčešće možete podešavati na vrhu vrata ili na dnu vrata.

-Elektronika(electronics): skup električnih žica i ostalih električnih dijelova u unutrašnjosti tijela gitare.

-Baterije(batteries): ako vaš bas ima aktivnu elektroniku(elektronika sa svojim izvorom energije), imate jednu ili dvije 9V baterije.(Najčešće je ovo slučaj sa aktivnim magnetima). Ako vaš bas ima pasivnu elektroniku(elektronika bez baterija) ne morate se brinuti o mijenjanju baterija.

Preuzeto sa: Gitare.Info