»Škola gitare - Glazbena Teorija - Osnovni Pojmovi - Dur ljestvica i kvintni krug
»Osnove osnova
  https://www.gitare.info/page.php?id=8356

Autor: Darthie, Dodano: 29-03-2008 16:21.
Dur ljestvica

Napomena: Koristim tzv. ''američki sustav'' (B i Bb). Potrebno je znati intervale i položaj nota na vratu da bi se u potpunosti shvatila ova tema.

U ovom dijelu će te naučiti osnove dur ljestvice, dok ćemo do kompliciranijih stvari doći kroz daljnje lekcije.
Prvo ćemo je objasniti pomoću stupnjeva i polustupnjeva a potom pomoću intervala.
Za oznaku za stupanj ću uzeti slovo W (engl. whole) a za polustupanj H (engl. half).
Ponovit ćemo da jedan polustupanj označava pomak od jednog polja na vratu gitare, a jedan stupanj pomak od dva.

Recimo da želite stvoriti C dur ljestvicu.
Nađite notu C bilo gdje na vratu gitare. I upotrijebite slijedeću formulu:
Akordi/Tabovi:
C   D   E   F   G   A   B   C   
  W   W   H   W   W   W   H


Usput sam vam i pokazao koje će te note dobiti. Primijenite tu formulu na bilo koju notu i dobit ćete dur ljestvicu.

Naprimjer, pokušajte dobiti F dur ljestvicu:

Akordi/Tabovi:
F   G   A   Bb   C   D   E   F   
  W   W   H    W   W   W   H


Odmah ću i spomenuti jedno kratko pravilo kod dijatonskih ljestvica, kakva je i dur ljestvica.

Vidite kako sam kod F dur ljestvice upotrijebio Bb a ne A# u pisanju?
E pa pravilo kod toga je da se dvije istoimene note ne mogu ''sresti'' u ljestvici.

Znači, nepravilno je: A i A#, D i D#, G i Gb, već treba pisati A i Bb, D i Db, G i F#.

Intervali!

Nije teško shvatiti da je sustav intervala oblikovan prema dur skali.

Tako su intervali za bilo koju dur skalu jednostavni:
Akordi/Tabovi:
1  2  3  4  5  6  7
C  D  E  F  G  A  B
D  E  F# G# A  B  C#


ili
Akordi/Tabovi:
č. prima   v. sekunda   v. terca   č. kvarta  č. kvinta   v. seksta   v. septima


Povisilice i snizilice kod intervala će se pojaviti tek u ostalim vrstama skala, do čega ćemo doći. Zato je važno dobro shvatiti dur skalu jer će to po njoj kreirati sve ostale ljestvice.

Važno je objasniti kako su intervali za svaku dur skalu jednaki (1 2 3 4 5 6 7). Većina početnika će pitati kako se onda pojavljuju tri povisilice kod D dur skale.
Odite ponovno do intervala i vidite što piše za veliku tercu: Razmak od 4 polustupnja.

Nađite notu D na vratu i izbrojite četiri polja od nje. Doći ćete do note F#.
Igrajte se malo s kreiranjem dur ljestvica i brojanjem intervala od neke note.

C dur skala su jednostavno note C D E F G A B. Kad god svirate te note, bilo gdje na vratu, vi svirate unutar dur ljestvice.

Sada ću vam pokazati sredstvo za jednostavno kreiranje i pamćenje dur ljestvica:

Kvintni krugKao što vidite to je krug u kojem je pomak od jednog polja u smjeru kazaljke na satu jednak čistoj kvinti.

C je čista kvinta od F, G je čista kvinta od C...
Ne morate to pamtiti napamet, nego samo zamislite tzv. power akord (koji se sastoji od prime i kvinte)

Kvintni krug je također i sjajno sredstvo za pamćenje dur skala i njihovih nota.
Počevši sa vrha, vidimo da C dur nema ni povisilica ni snizilica. Kako se pomičemo za jedno polje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dodajemo i jednu snizilicu, sve do F#/Gb.
Po tome F dur ima jednu snizilicu (istina, F G A Bb C D E), Bb dur dvije itd.

Ako se sa C počnemo pomicati u smjeru kazaljke na satu, dodavati ćemo po jednu povisilicu za svaki korak, sve do F#/Gb.
Tako G ima jednu povisilicu (G A B C D E F#), D dvije itd.

Ali kako znamo kad dodati koju povisilicu/snizilicu.
Evo redoslijeda:

F C G D A E B

Povisilice na lijevo, snizilice na desno.

Dat ću dva primjera da vam to sve bude malo jasnije:

1. A dur

Pogledamo kvintni krug, i vidimo da se A nalazi tri mjesta od C u smjeru kazaljke na satu. Znači ima tri povisilice.
Koje ćemo tri povisilice dodati? Pogledajte redoslijed gore, povisilice na lijevo i dobijamo F C i G.

Znači: A B C# D E F# G#

2. Ab dur

Ab se nalazi četiri mjesta udaljen od C u smjeru suprotnom od kazaljke na satu = četiri snizilice.
Prema redoslijedu te četiri snizilice će biti B E A i D:

Ab Bb C Db Eb F G.

Eto, i to smo riješili.

Ostaje nam samo dati odgovor na pitanje zašto je prihvatljivije pisati u obliku Db dura, a ne C# dura.

Pogledajmo Db dur:

Db Eb F Gb Ab Bb C.A onda C# dur:

C# D# E# F# G# A# B#Što vam se čini praktičnije za pisati?


(Prije što me neki počnu napadati, E#, B#, Cb i Fb su u potpunosti prihvatljive note koje je pravilno pisati u nekim situacijama iako su enharmonijski potpuno iste kao F, C, B i E.
Ako vas zanima mjesto gdje možete potvrditi ovu moju tvrdnju, kao i pogledati koliko povisilica/snizilica imaju koji durovi i koja su djela u njima napisana, wikipedia(link) je prava stranica za to. Ako vas engleski ne služi najbolje, pomoći ću vam. Dur=major, mol=minor, # = sharp, b = flat. Znači ako želite naći G# dur u tražilicu upišite G sharp major)

Preuzeto sa: Gitare.Info