»Škola gitare - Glazbena Teorija - Akordi - 04. Akordi 4
»Četvrta
  https://www.gitare.info/page.php?id=6578

Autor: DarTHie, Dodano: 17-09-2007 23:04.

Ova posljednja lekcija će se možda činiti malo zbrda-zdola napisana jer ću u nju uključiti sve napomene o akordima koje nisam stigao ubaciti u prošle tri i još dvije vrste akorda koji bi mi možda previše odužili prošlu lekciju.
No prije nego što počnemo, želio bih se ispričati ako sam u protekle tri lekcije nešto krivo imenovao, jer sam glazbenu teoriju učio na engleskom, a ne na hrvatskom jeziku.

Augmented akordi

To su akordi sa uvećanom peticom:

Caug
Formula: 1 3 #5
Primjer: C E G#

Caug7
Formula: 1 3 #5 b7
Primjer: C E G# Bb

6 akordi

G6:
Formula: 1 3 5 6
Primjer: G B D E

Am6:
Formula: 1 b3 5 6
Primjer: A C E F#

Drugačiji načini pisanja akorda

E sad ovaj sam dio stavio da se ne zbunjujete poslije, jer postoje različiti simboli za akorde.

Mol

Xm, Xmin, X-, x

X- označavanje ćete najčešće naći u jazz bookovima, tako naprimjer, ako vam piše E-7, to je Em7.

Dur

X, XM

Maj7

Xmaj7, XM7

Kao oznaku za maj7 ćete u jazz bookovima naći X ''trokut'', ne mogu pokazati taj znak ovdje, no u biti to je samo trokut.

Aug

Xaug, X+

Ostalo

X9b5, X9(b5), X9-5

X9#5, X9(#5), X9+5

Inverzije

Inverzije su akordi koji kao bas notu nemaju primu akorda:

C dur: C E G

E--0-|--X-|--0
B--1-|--5-|--1
G--0-|--5-|--0
D--2-|--5-|--2
A--3-|--3-|--3
E--X-|--0-|--3


Prvi akord je normalni C dur.
Drugi akord je prva inverzija C dura, sa notom E u basu. Prvom inverzijom akorda zovemo akord u čijem je basu terca skale iz koje je akord izveden.
Treći akord je druga inverzija C dura, sa notom G u basu. Drugom inverzijom zovemo akord u čijem je basu kvinta skale iz koje je akord izveden.

Ovime se imenovanje akorda može dodatno zakomplicirati, pogotovo ako se radi o akordima sa više od tri note.

To bi bilo sve iz ove serije lekcija. Ako vam što nije jasno ili mislite da sam nešto zaboravio dodati, slobodno mi pošaljite PM.


Darthie.

Preuzeto sa: Gitare.Info