»Škola gitare - Glazbena Teorija - Solfeggio - 02. Solffeggio
»intervali
  https://www.gitare.info/page.php?id=5178

Autor: cosanostra, Dodano: 28-05-2007 02:36.
Interval je raspon izmedu dva razlicita tona. Intervali su:
Prima 1 , sekunda 2 , terca 3 , kvarta 4 , kvinta 5 , seksta 6 , septima 7 , oktava 8 . To su "osnovni" intervali.
Imamo još i vece koji su složeni od oktave + manji interval:
Nona (oktava + sekunda), decima (8 + 3), undecima (8 + 4), duodecima (8 + 5).
Evo primjera:

Dakle, imamo 3,4,5,2,6,7,8. Ovako cemo oznacavati intervale.

Idemo sad po redu...

Prima je ponavljanje istog tona, tako da se tu tonovi (naravno) ne mogu razlikovati ako su istovremeni.

Sekunda je razmak izmedu dva susjedna tona u ljestvici. Npr. c - d, e - f, a - h (I - II, III - IV, i VI - VII stupanj u c-dur ljestvici). Može biti mala i velika.

Terca je razmak od 2 stupnja tj. 2 tona. (C - E, F - A, G - H). Također može biti velika i mala.

Kvarta je razmak od 3 tona. (C - F, G - C). Najčešće je čista (kvarta), ali može biti i povišena. Povišena kvarta se zove i tritonus, ili đavolji interval - zvuči strašno. Odsvirajte si C - Fis. Uglavnom, u srednjem vijeku su se ljudi bojali toga, i bježali su od toga. ( ???) To je naravno zabranjeni interval, ali postoje (naravno)
iznimke.

Dalje ćemo skratiti: Kvinta - čista, seksta - mala i velika, septima - mala i velika.

Sad ćemo vidjeti intervale s obzirom na broj stepena i polustepena (o stepenima sam već pisao):


Ovdje vidite koji intervali su mali i veliki, a koji čisti. Gotovo svaki interval može biti povećani i smanjeni, ali onda dobivamo enharmonijsku zamjenu drugog intervala.
Na primjer: povećana terca je ista kao čista kvarta, ali se povećana terca rijetko koristi, dok se čista kvarta stalno koristi. (enharmonijske zamjene= tonovi koji se drukčije pišu, ali isto zvuče. Npr. cis=des, gis=as)

Preuzeto sa: Gitare.Info