»Škola gitare - Glazbena Teorija - Osnovni Pojmovi - 0snovni Pojmovi
»
  https://www.gitare.info/page.php?id=4707

Autor: gitare.info, Dodano: 17-05-2007 09:49.

Metar – Pravilno izmjenjivanje teških i lakih vremenskih jedinica (TEZE i ARZE) na malom ili većem planu.

Ritam – Odnos među tonovima s obzirom na duljinu njihova trajanja i raznovrsnost naglasavanja.

Melodija – Niz tonova različite visine i razlčitog trajanja, koji nastupaju uzastopno i tvore logičnu cijelinu.

Harmonija – Skladnost odnosa tonova u vertikalnom i horinzotalnom smjeru.

Tempo – Brzina izvođenja nekog glazbenog djela .

Dinamika
– Stupnjevanje jačine zvuka.

Agogika – Različite izmjene tempa i dinamike u interpretaciji radi postizanja veće izražajnosti i reljefnosti glazbenog djela.

Boja – Razlikovanje istog tona s obzirom na njegovo podrjetlo.

Te komponente ne valja promatrati odvojeno, nego se one moraju shvaćati kao jedna moćna zajednica iz koje izrasta skladba određenog OBLIKA.Preuzeto sa: Gitare.Info