ZADNJE NA FORUMU
 • Podešavanje intonacije

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 10-07 22:19

  Odgovora: 9

  Pogleda: 127

 • Glamov muzički kutak

  Komentirao: Glam Boogie

  Datum: 10-07 21:24

  Odgovora: 91

  Pogleda: 6329

 • Klasična gitara - izbor izmedju 3 modela

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 10-07 16:14

  Odgovora: 37

  Pogleda: 2715

 • Offline

  Komentirao: Zundapp

  Datum: 10-07 11:08

  Odgovora: 86

  Pogleda: 3833

 • USB audio interface

  Komentirao: Ivan Horvat

  Datum: 10-07 09:32

  Odgovora: 28

  Pogleda: 572

 • Mikrofonicna lampa

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 07-07 22:58

  Odgovora: 7

  Pogleda: 242

 • Crimson descendant artist (poslastica i ekskluziva)

  Komentirao: Strat04

  Datum: 07-07 20:40

  Odgovora: 2

  Pogleda: 95

 • Pitanja i prijedlozi o recenzijama....

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 07-07 12:21

  Odgovora: 9

  Pogleda: 186

 • David Gilmour

  Komentirao: Glam Boogie

  Datum: 06-07 17:17

  Odgovora: 1015

  Pogleda: 215780

 • Podforum "Modifikacije i nadogradnje"

  Komentirao: motörhead

  Datum: 06-07 14:24

  Odgovora: 0

  Pogleda: 62

 • Fender strat MIM humbucker pickup odabir

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 06-07 11:47

  Odgovora: 3

  Pogleda: 86

 • Boss CE-5

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 06-07 11:11

  Odgovora: 3

  Pogleda: 69

 • Laney Linebacker 50 Reverb

  Komentirao: Strat04

  Datum: 06-07 09:58

  Odgovora: 0

  Pogleda: 33

 • Laboga Studio Reverb

  Komentirao: Strat04

  Datum: 06-07 09:51

  Odgovora: 2

  Pogleda: 54

 • Peavey V-Type NTB TR

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 06-07 09:38

  Odgovora: 1

  Pogleda: 50

 • Njen oprostaj - Ljuba Alicic - Cover

  Komentirao: nercibald

  Datum: 04-07 22:28

  Odgovora: 2

  Pogleda: 71

 • ProCo RAT

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 04-07 16:50

  Odgovora: 4

  Pogleda: 73

 • Koje gitare imate - 2020

  Komentirao: Glam Boogie

  Datum: 03-07 08:34

  Odgovora: 139

  Pogleda: 5346

 • Tvorba dura 2

  • Datum:   11-01-2013 14:19
  • Autor:   Alen Vlajnić
  • Ispiši   Stranicu
  Akordi/Tabovi:
  Prije svega moram napomenit da sam neke dijelove posudio od forumaša alenzgd , točnije Alena Šenkovskog , čisto da prođemo sve dijelove. 

  Skale , uf. Ja sam se bome napatio s tim, i gnjavio okolo dok nisam shvatio da je najbitnije

  vježbat sve to

  Svi koji ne znaju skale, među njima ste i vi vjeroavtno, ne usudite se solirat, zašto ?

  Ne znate šta se “smije” , šta “ne smije” , bojite se kako će to zvučat jel ne znate šta svirate.

  Sada bi to trebali riješit, ali morate i meni i sebi obećati da ćete vježbat i radit po redu, inače nipta od ovoga.

  C-dur ljestvica je najjednostavniji primjer za objašnjenje.Ona ide ovako: C D E F G A H C

  Evo i slike -

  Ona nema niti povisilica niti snizilica i od nje sve kreće.

  Vidite na početku i na kraju ton C ? Da to je oktava i ona može ići u nedogled, samo će se oktava i visina tona mijenjati.

  Između tih tonova postoje polutonovi ili polustupnjevi/stepeni. To vam je najbolje zamisliti kao stepenice, i da je između svakog tona rupa. Jedino između 3. i 4. tona nema te rupe (polutona)

  te između 7. i 8. tona (oktave)

  Idemo pogledati.

  C Cis D Dis E -F Fis G Gis A Ais H C - znači između tih tonova NE POSTOJI ton , između svih drugih postoji. I tako vam je u svakoj skali, i tako dobivamo sve dur skale i znamo se snalazit.

  Zamislite ovako: imate ton C koji je osnovni ton. S njegove ljeve i desne strane postoji poluton. dakle,s ljeve su niži tonovi,s desne višlji. Znači imamo Ces,C,Cis. Tako za svaki ton. Dakle ako idemo povisivati ove tonove dobit ćemo: CIS DIS EIS FIS GIS AIS HIS CIS itd,a ako idemo snižavati tonove onda će to biti: CES DES ES FES GES AS BE CES. (ovo BE je ustvari HES,ali po kodeksu se sniženi H tako zove). Oznaka za povišeni ton su male ljestve pokraj tona npr: C# D# E# itd,a oznaka za sniženi ton je malo b pokraj tona,znači: Db Gb Cb itd.

  Cjeli ton je razmak između 2 tona,a polton/stupanj/stepen je razmak između jednog tona. Dakle cjeli stepen od tona C bit će D,a polustepen od tona C bit će C#!

  Sada ostaje pitanje, kako tvoriti ostale durske skale ? Pa to ja lako, cilj vam je ostavriti ovo -

  Da između svih nota imate cijeli stupanj osim između 3. i 4. tona i 7. i 8.

  Najlakši način tvorbe je kvintni i kvartni krug !

  To su intervali – ako ne znate što su intervali pogledajte u našim prošlim lekcijama.

  Kvinta je 5. ton u skali , kvarta 4. ton . Kad se skale tvore kvintnim krugom dodaju se povisilice

  (povisujemo pola tona) a u kvartnom snizilice (snižavamo pola tona)

  Idemo najbolje na primjer – C D E F G A H C – to je C dur skala, ona nema niti jednu povisilicu niti snizilicu . Kako iz nje napraviti slijedeću skalu , jednostavno. Prvo ćemo Kvintnim krugom.

  C D E F G A H C – 5. ton C dur skale je (brojimo) C D E F G - G evo ga . Od njega

  nastavljamo C dur skalu – G A H C D E F G – odsviramo li ovo, osjetit ćemo da to nije to.

  Zašto ? Idemo provjerit jel nam stoji onaj zakon – poluton između 3.i4 i 7. i 8. tona .

  G-A – cijeli stupanj ,A-H – cijeli stupanj , HC – 3. i 4. ton, je polustupanj je, između njih

  dvoje nema tona, C-D – cijeli stupanj – valja, D-E – cijeli stupanj,valja. EF-polustupanj ?!

  Kako, pa to je 6. i 7. ton, nismo tako rekli ! Ako provjerimo, u C dur skali između 6. i 7. tona

  postoji polu ton. Da bi to valjalo, mi moramo povisiti 7. ton, to je u ovom slučaju ton F

  Dodamo povisilicu # . Dakle F=F# . Sada da vidimo – E -F# – je to je cijeli stupanj, između

  ta dva tona postoji ton, i to je baš taj ton F . I sada 7. i 8. ton, to su F# i G – je to je poluton.

  Zaključak je da smo dobili G A H C D E F# G – i to bi po svim pravilima trebala bit G dur skala.
  E F F# G G# A A# H C C# D D# E—–
  H C C# D D# E F F# G G# A A# H——-
  G G# A A# H C C# D D# E F F# G——
  D D# E F F# G G# A A# H C C# D——-
  A A# H C C# D D# E F F# G G# A—-
  E F F# G G# A A# H C C# D D# E—–
  Zato svaki dur mora imati polustepen između tih stupnjeva jer je tako određeno.Iz kojeg god tona krenete svirat zvučat će dobro jer su to ti polustepeni ako primjenjujete formulu,naravno!  Ovo je prikaz tonova na vratu , žica koja je najniže je E , ona debela . I sada odsvirajte

  Tu G dur skalu i provjerite jel to to.

  To je teoretsko objašnjenje da znate kako se tvore, koji su tu tonovi.  Samo da napomenem

  Cijeli ton, Stupanj i Stepen su jedno te isto, samo drugi nazivi . Tako i Poluton, Polustupanj i

  polustepen

  Prvi korak: Krenite iz žice A, i odsvirajte samo C,D,E.

  Drugi korak:Iz žice D odsvirajte samo F,G,A.
  Treći korak: Iz žice G odsvirajte H i C

  Zapamtite šemu kako to izgleda – cijeli ton i cijeli ton na jednoj žici , pa cijeli ton i cijeli ton

  na drugoj žici , pa poluton na trećoj žici. I Ako krenete iz 8. polja E debele žice, to je C dur skala

  Ako tako isto krenete iz 3. polja debele E žice imat ćete G dur skalu. Dakle , za ovaj,

  “ne teoretski” način trebate znati tonove na vratu  i imena žica. A ako znate kako se tvore

  Dur skale onda znate i zašto je to tako. Da bi imali taj oblik morate potivati ono – između

  3.i4. tona nema ništa i između 7. i 8. tona nema ništa.  To je to ! Iduće šta radimo je Tvorba mol skale, Harmonizacija dur skale, Intervale,

  povisilice i snizilice.  Alen

  Slični tekstovi

  Pregledano 31733 puta
  Pregledano 43636 puta
  Pregledano 25954 puta
  Pregledano 51421 puta
  Pregledano 20167 puta

  » 0 komentara... Dodaj svoj!

  Još nema komentara