»Download - Hrvatski dokumenti - Marko Tajcevic osnovna teorija muzike
»osnovna teorija muzike i sve o muzici
  https://www.gitare.info/page.php?id=15081

Autor: DjOle, Dodano: 12-08-2009 23:28.
MARKO TAJCEVIC - OSNOVNA TEORIJA MUZIKE , 187 strana , ćirilica , 1962 god , trece izdanje


OSNOVNI POJMOVI

Muzika
Zvuk
Ton
Imena Tonova
Tonski sistem
Note
Linijski sistem
Kljuc
Belezenje nota po G-kljucu
Belezenje nota po F-kljucu
Belezenje ostalih nota po G-kljucu
Belezenje ostalih nota po F-kljucu
Notni sistem
Ostali kljucevi
Pregled svih kljuceva
Polozaj note c1 u svim kljucevima
Ista nota procitana u razlicitim kljucevima
Osnovna lestvica
Stupanj i stepen u lestvici
Osnovni intervali
Trajanje tonova
Pregled notnih vrednosti
Pauze
Povecanje notnih vrednosti


METRIKA

Metar - Takt
Jednostavni taktovi
Slozeni taktovi


RITMIKA

Ritam
Sinkopa
Nepravilne tonske grupe
Predtakt


MELODIKA

Melodija
Poviseni i snizeni tonovi.Predznaci
Hromatski i dijatonski polustepeni i celi stepeni
Pregled svih hromatskih i dijatonskih polustepena i elih stepena


LESTVICE (SKALE)

Dijatonske durske lestvice
Pregled durskih lestvica sa povisilicama
Pregled durskih lestvica sa snizilicama
Kvintni i kvartni krug
Posebna imena lestvicnih stupnjeva
Dijatonske molske lestvice
Pregled paralelnih lestvica
Pregled molskih lestvica sa povisilicama
Pregled molskih lestvica sa snizilicama
Starocrkvene lestvice (modusi)
Ostale dijatonske lestvice
Pentatonske lestvice
Celostepene lestvice
Hromatske lestvice
Enharmonski tonovi
Pregled enharmonskih tonova
Enharmonske lestvice


INTERVALI

Vrste intervala
Intervali u lestvicama
Obrtaj intervala
Enharmonski intervali
Konsonantni i disonantni intervali


AKORD

Kvintakord
Lestvicni kvintakordi
Mnogostranost kvintakorda
Tonalitet
Srodnost tonaliteta
Obrtaji kvintakorda
Septakord
Obrtaji septakorda
Nonakord
Kvintakord u cetvoroglasnom stavu


DINAMIKA


TEMPO


RAZNI IZRAZI


ARTIKULACIJA


RAZNI POMOCNI ZNACI I SKRACENICE


ORNAMENTIDownload
http://rapidshare.com/files/138589086/Marko_Tajcevic_-_OSNOVNA_TEORIJA_MUZIKE.rar


Pasword
wujaymarkoff

Preuzeto sa: Gitare.Info