Ljestvice

25 stranica

 • Blues

  Evo ljestvice koja će rokerima biti najinteresantnija. Skalu čine: I stupanj, sniženi III, IV, sniženi V, V, sniženi VII i VIII stupanj. ...

 • Ciganska

  Ciganski mol Ovu skalu ne bih posebno objašnjavao. Dovoljno je primjetiti da je i zvanična teorija priznala uticaj ovog muzički fenomena...

 • Cjelostupnjevita

  Cjelo stupnjevita skala Ovu skalu čine sve sami cjeli stupnjevi. U odnosu na dursku ljestvicu, njoj su povišeni IV, V, VI i VII st...

 • Dim ljestvica

  Dim skala U ovoj skali se naizmjenično smjenjuju cjeli i polu stupanj pa ljestvica kao da može da se podjeli na četiri jednaka dje...

 • Dorski modus

  Dorski modus Izvodeći dorski modus iz C dur skale dovoljno je da od II stupnja nanižemo sljedećih osam nota koje pripadaju toj ska...

 • Dur ljestvice na 5. žici

  Evo kako možete svirati puno ljestvica,dur, na 5. žici. Morate napamet znat prstomet, tj. "slaganje prstiju". on ide- 5. žica - 2 4 4. žica - 1 2 ...

 • Durska

  Durska skala Jedna od osnovnih karakteristika ove skale jeste ta što ako ljestvicu podjelimo na dva jednaka djela od po četiri ton...

 • Eolski modus

  Eolski modus Izvodeći eolski modus iz C dur skale dovoljno je da od VI stupnja nanižemo sljedećih osam nota koje pripadaju toj skali...

 • Frigijski modus

  Frigijski modus Izvodeći frigijski modus iz C dur skale dovoljno je da od III stupnja nanižemo sledećih osam nota koje pripadaju toj...

 • Harmonska molska

  Harmonska molska skala Ako u prirodnu molsku ljestvicu ugradimo vođicu dobijemo skalu koja se zove harmonski mol. To se postiže tako...

 • Jonski modus

  Jonski modus Izvodeći jonski modus iz C dur skale dovoljno je da od I stupnja nanižemo sljedećih osam nota koje pripadaju toj skali....

 • Kako Savladati E Mol Ljestvicu Preko Cijelog Vrata

  Svrha ovog članka je da vam pomogne pri shvaćanju molske ljestvice, te pri savladavanju iste, da ju u konačnici možete svirati preko cijelog vrata...

 • Kromatska

  Kromatska skala Kromatska skala je po mom skromnom mišljenju najinteresantnija skala. Svi razmaci u njoj su polutonski. Moguće je ...

 • Lidijski modus

  Lidijski modus Izvodeći lidijski modus iz C dur skale dovoljno je da od IV stupnja nanižemo sljedećih osam nota koje pripadaju toj s...

 • Lokrijski modus

  Lokrijski modus Izvodeći lokrijski modus iz C dur skale dovoljno je da od VII stupnja nanižemo sljedećih osam nota koje pripadaju to...

 • Melodijska molska

  Melodijska molska skala Kada od prirodnog mola "napravimo" harmonski (odnosno VII stupanj povisimo za poluton) između VI i VII stupn...

 • Miksolidijski modus

  Miksolidijski modus Izvodeći miksolidijski modus iz C dur skale dovoljno je da od V stupanj nanižemo sljedećih osam nota koje pripad...

 • Mol-durska (Harmonski dur)

  Moldurska skala (Harmonski dur) Ako u durskoj skali VI stupanj kromatski snizimo za polustupanj dobivamo moldursku skalu (neki je ...

 • Pentatonika

  Pentaton = pet tonova. Pentatonske skale su skale koje sadrze pet tonova. Od svih pentatonskih skala (a i skala uopste), u gitarskoj muzici u posl...

 • Pentatonska durska

  Pentatonska durska skala Pentatonska durska skale potiče i gradi se od durske skale, samo se izostave četvrti i sedmi stupanj i to...

 • Pentatonska molska

  Pentatonska molska skala Pentatonska molska skale potiče i gradi se od prirodne molske skale, samo se izostave drugi i šesti stupanj...

 • Prirodna molska

  Prirodna molska skala Za svaku dursku skalu postoji odgovarajući paralelni mol. Razlika između osvnovnog tonaliteta dura i mola ...

 • Rock n roll shema

  ROCK' N 'ROLL SHEMA: G ide ovako: e|---------------------------------------------------------------| B|-------------------------------------------...

 • Romanian scale

  http://img162.imageshack.us/img162/7797/romaniannr3.jpg Evo jedna ljestvica koja mi sliči na Dorski modus zbog prirodne šestice. EDIT: Zane...

 • Španjolska

  Španjolsko frigijski miksolidijski modus Evo moje omiljene skale. Moram priznati da nisam siguran u njen naziv ali postoji neka logi...

Stranica 1/ 1