Fantomi

4 akorda/tabova

Stalnu postavku Fantoma sacinjavali su Robert Marekovic - vokal i autor ove kompilacije, Kresimir Misak (danas poznat kao voditelj emisije "Na rubu znanosti" na HRT-u), te Danko Stefanovic (danas direktor izdavacke kuce Dallas), dok su povremeni clanovi bili Branko Trajkov, Silvio Pasaric, Bruno Gracin i Tristan Karas. ...