Početnici

3 stranica

  • Dijelovi bas gitare

    Možete ju zvati bas gitara, električni bas, električna bas gitara ili samo bas. Ove nazive čujete svaki put kada razgovarate o glazbi i o glazbenim insturmen...

  • Naštimavanje bas gitare

    Kako naštimati bas gitaru? Naštimavanje bas gitare po sluhu je važna vještina za svakog basista, čak iako imate elektronički štimer. Ovaj tekst će vam pom...

  • Naštimavanje bas gitare - 2. način

    Naštimavanje bas gitare – 2.način U glavnoj lekciji o naštimavanju bas gitare, objasnili smo postupak štimanja prema već naštimanoj žici. Ako ne znate što...

Stranica 1/ 1