Alen Slavica

0 akorda/tabova

Alen Slavica - Biografija Prvi album pod naslovom "Alen 1", snima sa 16 godina - kompozitor Đelo Jusić, neposredno nako toga, sa 17 godina snima drugi album sa istim kompozitorom. Narednih šest albuma snima sa kompozitorom Djorđem Novkovićem.Sledeća tri albuma su vlastiti Alenov autorski izričaj kako muzike, tako i stihova… Alen je ucestvovao na brojnim festivalima kao što su "Splitski fe...

Po slovu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Poništi

Stranica 1/ 0