Akordi

4 stranica

 • 01. Akordi 1

  Građenje jednostavnih akorda Kvintakordi Akord su tri ili više nota odsvirane istovremeno. Većina gitarista započinje sa učenjem pol...

 • 02. Akordi 2

  Konstrukcija septakorda Septakordi su akordi sa dodanom septimom (sedmom notom skale). Posotje četiri vrste septakorda: X dur 7, X mol ...

 • 03. Akordi 3

  Suspended akordi Suspended akordi nastaju zamjenjivanjem medijante sa sekundom ili kvartom skale iz koje kreiramo akord. Zato ih ...

 • 04. Akordi 4

  Ova posljednja lekcija će se možda činiti malo zbrda-zdola napisana jer ću u nju uključiti sve napomene o akordima koje nisam stigao ubaciti u pro...

Stranica 1/ 1