Harmonija

7 stranica

 • 01. Harmonija- uvod

  Ovako, za početak. Prvo ćemo reći nešto o harmoniji općenito. Riječ harmonija (grč. harmonia) znači sklad, slaganje. Harmonija proučava akord...

 • 02. Harmonija- Kvintakordi

  Postavljeni kvintakord bi tebao izgledati ovako. Uzmimo kvintni položaj: Bas-c, sopran-g, alt-e,tenor-c. Ovo bi trebalo biti lagano. Mi smo z...

 • 03. Harmonija- Srodnost kvintakorda

  Srodni kvintakordi su oni koji imaju barem jedan zajednički ton. Na primjer: kvintakord C-E-G, njemu je srodan E-G-H. Zajednički tonovi su g ...

 • 04.Harmonija- Spajanje kvintakorda

  Dakle, kvintakorde možemo spajati strogim, slobodnim i mješovitim spojem. Za početak ćemo uzeti strogi spoj.(ovaj ćemo koristiti za srodne k...

 • 05.Harmonija- Označavanje basa brojevima

  U baroknoj glazbi dionica koju su obično imale orgulje ili čembalo (pratnja) nije bila u potpunosti razrađena, nego se označavala brojevima. To...

 • 06.Harmonija- Označavanje basa brojevima

  Glasovi se mogu kretati na tri načina: 1. paralelno - u isto vrijeme, u istom smjeru. Tipičan primjer su ljestvice, kada npr. svirate u oktav...

 • 07.Harmonija- Kretanje glasova

  Glasovi se mogu kretati na tri načina: 1. paralelno - u isto vrijeme, u istom smjeru. Tipičan primjer su ljestvice, kada npr. svirate u oktav...

Stranica 1/ 1