Webshop Music Centar

Akordi

4 stranica

  • 01. Akordi 1

    Građenje jednostavnih akorda Kvintakordi Akord su tri ili više nota odsvirane istovremeno. Većina gitarista započinje sa učenjem pol...

  • 02. Akordi 2

    Konstrukcija septakorda Septakordi su akordi sa dodanom septimom (sedmom notom skale). Posotje četiri vrste septakorda: X dur 7, X mol ...

  • 03. Akordi 3

    Suspended akordi Suspended akordi nastaju zamjenjivanjem medijante sa sekundom ili kvartom skale iz koje kreiramo akord. Zato ih ...

  • 04. Akordi 4

    Ova posljednja lekcija će se možda činiti malo zbrda-zdola napisana jer ću u nju uključiti sve napomene o akordima koje nisam stigao ubaciti u pro...

Stranica 1/ 1